*dip* la-la-la! (ling!) aha dakka-dakka-dakka-dakka! THUMP *shush* *graaaagh-graaaagh*